درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
چهارشنبه 25 بهمن 1396


اینجا #شیراز و #خدا #پروستات گرفته گویا.


پی نوشت:

- اول و آخر سازمان هواشناسی