درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
چهارشنبه 20 آبان 1394


وقتی هایی هست که توی زندگی هیچ گـُـهی نمی تونی بخوری.فقط باید مثل بز زل بزنی.

پی نوشت:
 - تف به کلمه ی مادر
- تف به اعتیاد