جمعه 15 آبان 1394
با دیدنش متوجه شدم که تمام ارزش های آمریکایی ها فقط به باسن الکسیس خلاصه نمیشه.اونا هم نفس میکشن،عاشق میشن،میجنگن،کشته میشن و گریه هم می کنن.
پی نوشت:
 -آخرین بازمانده  ارزش دیدن داره.