درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
جمعه 15 آبان 1394
با دیدنش متوجه شدم که تمام ارزش های آمریکایی ها فقط به باسن الکسیس خلاصه نمیشه.اونا هم نفس میکشن،عاشق میشن،میجنگن،کشته میشن و گریه هم می کنن.
پی نوشت:
 -آخرین بازمانده  ارزش دیدن داره.