درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
پنج‌شنبه 22 مرداد 1394

بازم طراز انسانیتم زیر تمام خط هاست.

پی نوشت:

 - گور بابای الهیات و مذهب.

 - گور بابای وجدان کاری و وجدان بیکاری.

 - گور بابای اینجا

برچسب‌ها: آدمیت، زندگی، کار