درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
جمعه 19 تیر 1394

نمیدونم این لعنتی ها کم تموم میشن؟!!!کی درست میشن؟!!

رمضان - اینترنت مزخرف - بی آبی همیشگی ما - نفهمی مردمانمون - بی پولی - بی خونه ای...