درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
یکشنبه 25 آبان 1393

امروز فاطیمای من یکسال است که شده برکت سفره ی زندگی من و هی جور بودن ما چند نفر را میکشد.

قمار عجیبی است زندگی!!

اگر اعتمادت به او باشد از یک دست که بدهی از هزار دست خواهی گرفت.

پ.ن:

- خدایا شکر.

برچسب‌ها: فاطیما، تولد، عصمت، برکت، روزی