سه‌شنبه 7 مرداد 1393
وقتی خنده ای توی زندگی نیست میخام صدسال نه عیدی باشه و نه فطری.