درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
جمعه 22 فروردین 1393

اینروزا هم یه روز تموم میشن.یه روزی هم میاد که مثل همه آدما بیدار بشی.مثل همه آدما بخوابی.مثل همه پتوها رو تا کنی.صبحونه بخوری.بدوی.نفس بکشی.بخندی.داد بزنی.

اینروزا تموم میشن.فقط باید یادم بمونن.